Bạn là sinh viên học tiếng Nhật và đang chuẩn bị tìm kiếm cơ hội việc làm tại các doanh nghiệp Nhật Bản?

Bạn muốn hòa nhập ngay với môi trường làm việc chuyên nghiệp hàng đầu thế giới của các doanh nghiệp Nhật Bản?

Đến với khóa học, các học viên sẽ được tiếp cận với những triết lý và bài học cơ bản của kỹ năng làm việc chuyên nghiệp của nhân viên công sở – một trong những nhân tố quan trọng đem lại sự thành công và phong cách chuyên nghiệp của các công ty Nhật Bản.

Khóa học giúp người học tiếp cận thế nào là phong cách làm việc chuyên nghiệp trong công sở, hơn thế nữa là cung cấp các kiến thức nhằm giúp học viên nhận thức, lý giải sâu sắc tầm quan trọng, tác dụng của nó đối với công ty và với cả tự bản thân mình, từ đó có ý thức, động lực tích cực hơn.

Sản Phẩm Liên Quan